mgr Sylwia Zgorzałek

mgr Sylwia Zgorzałek - absolwentka studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 23.06.2014 r.

Dyscyplina: Biologia


Tytuł rozprawy

Transport diaspor roślinnych przez rzekę w aglomeracji miejskiej

Promotor

dr hab. Marek Kucharczyk - Zakład Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie