dr Eliza Molestak

dr Eliza Molestak - starszy specjalista w Zakładzie Biologii Molekularnej UMCS w Lublinie

Data wszczęcia: 20.04.2016 r.

Dyscyplina: Nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Analiza funkcjonalna rybosomalnych białek-P na modelu Saccharomyces cerevisiae

Promotor

prof. dr hab. Marek Tchórzewski  - Zakład Biologii Molekularnej UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy

dr Leszek Wawiórka - Zakład Biologii Molekularnej UMCS w Lublinie

 

Recenzenci

 

Prof. dr hab. Magdalena Rakowska-Boguta - Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Dr hab. Piotr Bębas - Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

 

Data nadania stopnia doktora: 22.05.2019 r.

Dyscyplina: Nauki Biologiczne