Program ERASMUS+

Program Erasmus+

W związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Programie Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna) studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii mają możliwość odbycia części swoich studiów lub praktyk zawodowych na wybranych uczelniach zagranicznych.

Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2024/2025 trwa do 8 kwietnia 2024 roku. Wymagane dokumenty należy składać do Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus+.
 
Kwalifikacja kandydatów odbędzie się 9 kwietnia 2024 roku. Szczegóły dotyczące wyjazdów, zasad ich finansowania oraz lista uniwersytetów partnerskich dostępne są pod poniższymi odnośnikami.

Koordynator Wydziałowy:

dr hab. Michał Kalita
Katedra Genetyki i Mikrobiologii
pokój 206a lub 231B
Telefon: 81 537 59 82
Email: michal.kalita@poczta.umcs.lublin.pl

Biuro Programu Erasmus:

Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dom Studencki GRZEŚ 
ul. Langiewicza 24, pok. 27 
20-035 Lublin
tel./fax: +48 (81) 537 54 10
e-mail: erasmus@umcs.pl

Informacje dla studentów:

Wyjazdy na studia (informacje ogólne i zasady finansowania):

https://www.umcs.pl/pl/wyjazdy-na-studia-czesciowe,4471.htm

Wyjazdy na praktyki zawodowe:

https://www.umcs.pl/pl/wyjazdy-na-praktyki-zawodowe,4472.htm