Seminaria i pracownie magisterskie

Wyniki zapisów na pracownie i seminaria magisterskie w roku akademickim 2022/2023

Listy studentów I roku II stopnia biologii i biotechnologii przydzielonych do poszczególnych katedr na pracownie i seminaria magisterskie na rok akademicki 2022/2023 są zamieszczone w załączniku poniżej.

Ewentualne podania o zmianę przydziału (w uzasadnionych przypadkach) proszę składać do 14 października br.

Wszyscy studenci powinni zgłosić się do Katedr, do których zostali przydzieleni, w celu wyznaczenia opiekuna naukowego i ustalenia wstępnej tematyki pracy dyplomowej do dnia 21 października 2022 roku.

 

Studenci zakwalifikowani na I rok II stopnia biologii i biotechnologii

Zapisy na seminaria i pracownie magisterskie do poszczególnych Katedr na rok akademicki 2022/2023 odbywają się podczas składania dokumentów rekrutacyjnych przez osoby zakwalifikowane na studia II stopnia.

Studenci dokonujący wyboru seminariów i pracowni magisterskich proszeni są o wskazanie swoich preferencji na kartach zapisów (do pobrania poniżej, wspólne karty zapisów na specjalności i pracownie magisterskie) i dostarczenie podpisanych kart wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi.