Seminaria i pracownie magisterskie

Studenci zakwalifikowani na I rok II stopnia biologii i biotechnologii

Zapisy na seminaria i pracownie magisterskie do poszczególnych Katedr na rok akademicki 2023/2024 odbywają się podczas składania dokumentów rekrutacyjnych przez osoby zakwalifikowane na studia II stopnia.

Studenci dokonujący wyboru seminariów i pracowni magisterskich proszeni są o wskazanie swoich preferencji na kartach zapisów (do pobrania poniżej, wspólne karty zapisów na specjalności i pracownie magisterskie) i dostarczenie podpisanych kart wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w dniach 20-21 września 2023 r.