dr Monika Dźwierzyńska

dr Monika Dźwierzyńska

Data wszczęcia: 27.09.2016 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Interakcja ludzkich rybosomalnych białek P z katalityczną podjednostką rycyny

Promotor

prof. dr hab. Marek Tchórzewski  - Katedra Biologii Molekularnej UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy

dr Przemysław Grela - Katedra Biologii Molekularnej UMCS w Lublinie

Recenzenci:

prof. dr hab. n. farm. Krzysztof Jóźwiak z Zakładu Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

dr hab. Anna Sroka-Bartnicka, prof. UM z Samodzielnej Pracowni Spektroskopii i Obrazowania Chemicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Data nadania stopnia doktora: 21.09.2022 r.