Kolegium Dziekańskie

Dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS –  Przewodnicząca

Dr Aleksandra Boguszewska  – Katedra Biologii Molekularnej

Prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka – Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych

Dr Dominika Kidaj – Katedra Genetyki i Mikrobiologii

Dr Mateusz Koselski - Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki

Dr Monika Kozłowska – Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii

Dr hab. Halina Kucharczyk, prof. UMCS – Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody

Dr hab. Małgorzata Majewska – Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej

Dr Mariusz Niedźwiedź  – Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii

Dr hab. Dorota Nieoczym – Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii

Dr Marzanna Paździoch-Czochra – Katedra Biochemii i Biotechnologii

Dr Katarzyna Sawa-Wejksza - Katedra Wirusologii i Immunologii

Dr Joanna Strubińska – Katedra Biologii Komórki

Dr hab. Małgorzata Wójcik,  prof. UMCS – Prodziekan, Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki

Dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas, prof. UMCS – Katedra Immunobiologii

Dr Anna Maria Wójcik, prof. UMCS – Wydziałowa Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym

Mgr Agnieszka Tańczuk – przedstawiciel Samorządu Doktorantów

Mgr Piotr Dukowski  – przedstawiciel Związków Zawodowych

Weronika Makuch - przedstawiciel Samorządu Studentów