dr Katarzyna Grygorczuk-Płaneta

dr Katarzyna Grygorczuk-Płaneta - absolwentka studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 20.03.2019 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Analiza oddziaływania lizozymu ludzkiego na komórki drożdżaka Candida albicans

Promotor

prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska - Katedra Immunobiologii UMCS w Lublinie

Recenzenci:

prof. dr hab. Wojciech Kamysz z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. Radosław Stachowiak z Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego

Data nadania stopnia doktora: 17.11.2021 r.