Wykłady otwarte w ramach posiedzeń OL PTB

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstał 15 grudnia 1945 roku na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (obecnie Wydział Biologii i Biotechnologii). Wśród członków-założycieli byli m.in. profesorowie: Adam Paszewski, Lucjan Kaznowski, Józef Motyka, Stanisław Waśniewski, Piotr Wiśniewski. Od początku działalności do chwili obecnej Oddział Lubelski plasuje się w ścisłej czołówce spośród 15 oddziałów terenowych PTB pod względem liczby członków, regularności spotkań i liczby słuchaczy, a także działalności popularyzującej wiedzę botaniczną.

Od początku działalności Oddziału do końca 2021 roku odbyły się 992 posiedzenia naukowe, podczas których zaprezentowano blisko 1170 referatów, pokazów i prelekcji o niezwykle zróżnicowanej tematyce.

Żeby uczcić 100 lat działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w roku 2022 – Roku Botaniki chcemy zorganizować równo tysięczne posiedzenie naszego Oddziału pod hasłem „1000 posiedzeń OL PTB na 100-lecie PTB”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkania Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, podczas których nasi członkowie i zaproszeni goście przedstawią ważne, interesujące i zawsze fascynujące referaty o szeroko pojętej tematyce botanicznej. Spotkania będą miały formę stacjonarną lub zdalną.

Terminarz wykładów botanicznych:
planowane są jako spotkania stacjonarne w s. 151 B Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, Akademicka 19, Lublin

16 lutego 2022 (spotkanie 993)
Dr Anna Rysiak
„IGO, inwazyjne gatunki obce - teoria i praktyka”

26 kwietnia 2022 (spotkanie 994)
Dr Anna Cwener
„Prace nad czerwoną księgą roślin województwa lubelskiego”

17 maja 2022 (spotkanie 995)
Mgr Karolina Tymoszuk
„Ziele czarownic, czyli lulecznica kraińska (Scopolia carniolica Jacq.)”

31 maja 2022 (spotkanie 996)
Dr Anna Cwener, Dr Mykhaylo Chernetskyy, Dr Agnieszka Dąbrowska, Dr Grażyna Szymczak Dr Grażyna Szymczak
„Działania Ogrodu Botanicznego UMCS w zakresie ochrony in situ roślin zagrożonych na Lubelszczyźnie”

14 czerwca 2022 (spotkanie 997)
Dr Robert Zubel
„Briosfera - mały dom dla wielu stworzeń”

15 listopada 2022 (spotkanie 998)
Dr hab. Krystyna Winiarczyk, prof. UMCS
„Ocena potencjału propagacyjnego Kalanchoe Daigremonta

29 listopada 2022 (spotkanie 999)
Dr hab. Marek Kucharczyk, prof. UMCS
„Co botanika może wnieść do badań nad ewolucją człowieka”

grudzień 2022 (spotkanie 1000)
O dokładnym terminie, formie i treści spotkania poinformujemy wkrótce

Załączniki