Władze Wydziału

Dziekan

dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS

telefon: 81 537 59 46

e-mail: joanna.czarnecka@umcs.pl

pokój 61B

 

Godziny dyżurów:

Wtorek: 10:00-11:00

Środa: 8:30-9:30

Piątek: 9:00-10:00

 

 

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS
 
telefon: 81 537 50 64

e-mail: mwojcik@umcs.pl

pokój 61B

 

Godziny dyżurów:

Wtorek: 9:00-10:00

Piątek - dyżur zdalny MS Teams:

               14:00-15:00