mgr Wiktoria Hryń

mgr Wiktoria Hryń - studentka studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 16.09.2020 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

Potencjał banku nasion gatunków pionierskich oraz czynniki wpływające na rekrutację siewek w ekosystemie hałdy pogórniczej (kopalnictwo węgla kamiennego, Górny Śląsk, Polska)

Promotor

dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS - Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii UMCS w Lublinie