dr Mateusz Kutyła

dr Mateusz Kutyła - absolwent studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 16.09.2020 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Biokataliza alkoholi terpenowych do nowych związków aktywnych biologicznie

Promotor

dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS - Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej UMCS w Lublinie

Recenzenci

dr hab inż. Aneta Białkowska prof. PŁ z Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej Politechniki Łódzkiej

dr hab. Adam Junka z  Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

dr hab. Irena Maliszewska z Katedry Chemii Organicznej i Medycznej Politechniki Wrocławskiej

Data nadania stopnia doktora: 21.06.2023 r.