dr Emilia Reszczyńska

dr Emilia Reszczyńska - absolwentka Studiów Doktoranckich kierunku biologia

Data wszczęcia: 23.06.2014 r.

Dyscyplina: Biologia

Tytuł rozprawy

Badanie odddziaływania białek wiążących barwniki karotenoidowe z błonami lipidowymi w układach modelowych

Promotor

  • prof. dr hab. Wiesław Gruszecki - Zakład Biofizyki; Instytut Fizyki; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci

  • prof. dr hab. Maciej Garstka - Instytut Biochemii; Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Anna Wiśniewska-Becker - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Data nadania stopnia doktora: 30.11.2016 r.

Załączniki