Zespół Programowy ds. kierunku Biologia

Dr Joanna Strubińska  – Przewodnicząca

Dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS – Prodziekan ds. studenckich
Dr Anna Maria Wójcik, prof. UMCS – Wydziałowa Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym
Dr hab. Halina Kucharczyk, prof. UMCS  – Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody
Dr hab. Krystyna Winiarczyk, prof. UMCS – Katedra Biologii Komórki
Dr Monika Kozłowska – Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii
Dr Marcin Domaciuk - Katedra Biologii Komórki
Dr hab. Małgorzata Marczak  – Katedra Genetyki i Mikrobiologii
Dr Mariusz Niedźwiedź – Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii
Dr Marzanna Paździoch-Czochra  – Katedra Biochemii i Biotechnologii
Dr Magdalena Franczak - Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii
Karolina Osiak - przedstawiciel Samorządu Studentów