dr Andrea Baier

Dr Andrea Baier złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Andrea Baier wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

28.04.2015 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

25.06.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

07.09.2015 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Ewa Łojkowska - Uniwersytet Gdański
sekretarz komisji dr hab. Mariola Andrejko - UMCS w Lublinie
recenzent prof. Magdalena Kosz-Vnenchak - Uniwersytet Jagielloński
recenzent prof. Anna Goździcka-Józefiak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
recenzent dr hab. Magdalena Staszczak - UMCS w Lublinie
członek komisji

dr hab. Włodzimierz Gut prof. nadzw. - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH w Warszawie

członek komisji prof. Marek Tchórzewski - UMCS w Lublinie


26.11.2015 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

16.12.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biotechnologia dr Andrei Baier.