Nasi uczestnicy

W maju gościliśmy na naszym Wydziale grupę uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowe oraz bardzo aktywną grupę seniorów ze Stowarzyszenia ,,Gang Poszukiwaczy Szczęścia”. Uczestnicy bardzo aktywnie brali udział w realizowanych w ramach warsztatów aktywnościach, co zostało udokumentowane na fotografiach.

 

W maju oraz czerwcu gościliśmy grupy dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich - Szkoły Podstawowej nr 33 w Lublinie, Szkoły Podstawowej im. św. Dominika Savio w Lublinie, Przedszkola nr 79 w Lublinie, Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie, IX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Zaproponowane scenariusze zajęć przygotowaliśmy tak, aby poszerzać wiedzę, rozwijać nowe umiejętności i kształtować postawy uczestników. Tylko połączenie tych trzech obszarów dawało gwarancję, że prowadzone zajęcia, oprócz atrakcyjnej formy i przekazania ciekawostek, będą niosły ze sobą realne efekty – poprawę warunków życia dzikich zapylaczy.

W duchu nauki przez zabawę młodsze dzieci zapoznały się ze sposobem oraz istotnością pracy, jaką wykonują owady zapylające. Te starsze oraz młodzież, wykorzystując mikroskopy laboratoryjne, mogły poznać budowę i funkcje głównych elementów kwiatu roślin okrytonasiennych, różnorodność form i kształtów ziaren pyłku, miodników oraz pylników. Wszystkie grupy skosztowały produktów pszczelich oraz wykonały kule nasienne wypełnione organicznymi nasionami dzikich kwiatów. Przyrodnicze bomby zakopane w ogrodzie, na balkonie albo na pustej działce, wzbogacą bazę pokarmową owadów zapylających.

16.06.2023 r. grupa studentów naszego Wydziału uczestniczyła w zajęciach terenowych w Podlaskim Ogrodzie Ziołowym w Korycinach. Ich scenariusz obejmował zagadnienia związane z tworzeniem ogrodów przydomowych bogatych w rodzime gatunki, przyjazne zapylaczom oraz możliwość ich wykorzystania jako surowców medycznych i kosmetycznych. W funkcjonującej w strukturach Ogrodu firmie Dary Natury mogli zobaczyć profesjonalne hale produkcyjne i laboratoria.

 

7 lipca w ramach projektu „Czego potrzebują zapylacze?” grupa działkowców, samorządowców oraz osób, które dbają o otaczającą nas zieleń, uczestniczyła w wyjeździe terenowym do Podlaskiego Ogrodu Ziołowego w Korycinach na Podlasiu. Scenariusz zajęć obejmował zapoznanie się uczestników ze sposobem tworzenia ogrodów przydomowych przyjaznych dla owadów – wykorzystując gatunki rodzime, miodo- i pyłkodajne oraz grupy roślin przyprawowych, leczniczych i kosmetycznych. Po ogrodzie uczestników warsztatów oprowadzał Pan dr Mirosław Angielczyk.