mgr inż. Adam Rapa

mgr inż. Adam Rapa - student studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 22.09.2009 r.

Dyscyplina: Biologia

Tytuł rozprawy

Drzewostany jodłowe lasów Janowskich

Promotor

dr hab. Marek Kucharczyk prof. UMCS - Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie

Data zamknięcia: 18.05.2022 r.