dr Adrianna Dudek

dr Adrianna Dudek - absolwentka studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 20.09.2017 r.

Dyscyplina: Biotechnologia


Tytuł rozprawy

Indukowanie różnicowania monocytów do makrofagów czynnikami wydzielanymi przez komórki raka jelita grubego

Promotor

prof dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń  - Zakład Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy

dr Katarzyna Sawa-Wejksza - Zakład Biologii Molekularnej UMCS w Lublinie

Data nadania stopnia doktora: 24.10.2018 r.