Zespół Programowy ds. kierunku Biotechnologia

Dr Aleksandra Boguszewska  –  Przewodnicząca

Dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS  – Prodziekan ds. studenckich
Dr Ewa Gajuś-Lankamer, prof. UMCS – Wydziałowa Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym
Dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS – Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej
Dr hab. Anna Turska-Szewczuk, prof. UMCS –  Katedra Genetyki i Mikrobiologii
Dr hab. Jarosław Wiącek, prof. UMCS –  Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody  
Dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas, prof. UMCS – Katedra Immunobiologii
Dr hab. Barbara Zdzisińska, prof. UMCS – Katedra Wirusologii i Immunologii
Dr Renata Bancerz – Katedra Biochemii i Biotechnologii
Dr Kamila Kupisz - Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki
Dr Kamila Wlizło - Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej
Dawid Świstak - przedstawiciel Samorządu Studentów