Warsztaty i szkolenia

1. „Kwiaty a owady”

Zmniejszanie się liczebności owadów zapylających to problem globalny. Warsztaty mają na celu poznanie struktury owadów zapylających, zagrożeń na jakie są narażone oraz sposobów ich ochrony. Obok budowy kwiatów gatunków z różnych rodzin botanicznych, uczestnicy nauczą się rozpoznawać owady z głównych grup zapylaczy (pszczoła miodna, trzmiele, murarka ogrodowa). Poznają pojęcia wierność kwiatowa, efektywny zapylacz. Zajęcia będą prowadzone na różnych poziomach dla dzieci szkół podstawowych (klasy I-III, IV-V, VI-VII), dlatego wymagają zastosowania różnych narzędzi edukacyjnych (np. Uczniowie klas I-III, wykonają z wody, gliny, ziemi i nasion roślin miododajnych „bomby nasiennej”, inna grupa, klasy VI-VIII, popracuje z zielnikiem). Zakłada się przeprowadzenie zajęć praktycznych w Ogrodzie Ziołowym Wydziału.

2. „Baza pożytkowa dla owadów w ogrodach i na balkonach”

Zajęcia skierowane do uczniów szkół średnich, organizacji senioralnych oraz członków lokalnych samorządów odpowiedzialnych za zarządzanie zielenią, usuwaniem roślin inwazyjnych, pielęgnacją oraz zakładaniem nowych miejsc rekreacji dla mieszkańców. Celem zajęć będzie uświadomienie znaczenia roślin pożytkowych dla owadów zapylających, wpływu gatunków inwazyjnych, znaczenia zrównoważonej pielęgnacji terenów zieleni, odpowiedniego doboru pór koszenia, przycinania, siewu/sadzenia roślin oraz rozsądnego uzupełniania przestrzeni w gatunki roślin. Uczestnicy uzyskają odpowiedź na bardzo proste pytania: Jak zaprojektować ogród tak, by był przyjazny owadom? Jakie atrakcyjne dla owadów rośliny można uprawiać na miejskim balkonie? Jak sprawić by przestrzeń wokół naszego domu była enklawą różnorodności biologicznej przez cały rok? Zakłada się przeprowadzenie zajęć praktycznych w Ogrodzie Ziołowym Wydziału BiB UMCS.

3. „Co pszczoła do ula niesie?”

Zajęcia laboratoryjne, które zapoznają uczestników z wyglądem i wyposażeniem pracowni laboratoryjnej, stosowanymi w niej metodami pracy. Podczas warsztatów poznają oni hierarchię w rodzinie pszczelej, działanie oraz zastosowanie w kuchni, medycynie, kosmetologii produktów pochodzących z ula. Zajęcia pozwolą zapoznać uczestników z problemem zmniejszania się liczebności owadów zapylających w krajobrazie rolniczym i miejskim (monokultury, pestycydy, fragmentacja siedlisk), oraz sposobem tworzenia tzw. taśmy pokarmowej dla owadów zapylających w naszych ogrodach. Uczestnicy sami wykonają proste doświadczenia laboratoryjne, które pozwolą na określenie jakości produktów pszczelich, zapoznają się z analizą pyłkową jako narzędziem do identyfikacji miodów odmianowych i importowanych.

4. „Inwazyjne Gatunki Obce – zagrożenia dla zapylaczy, regulacje prawne”.

Szkolenie stacjonarne lub zdalne (webinarium) - w zależności od zainteresowania przeprowadzone 3 lub 5 razy.  Skierowane do różnych grup wiekowych, społeczności wsi i miast, pracowników urzędów miejskich i gmin. Inwazyjne gatunki obce wymieniane są obecnie wśród czynników stanowiących największe zagrożenie dla różnorodności biologicznej. Wprowadzona ustawa o gatunkach inwazyjnych wymagać będzie usuwanie tych gatunków z posiadłości ludzkich oraz terenów naturalnych, wiedza o sposobie ich identyfikacji oraz zagrożeń, jakie wynikają z ich obecności w przyrodzie jest więc niezbędna. Rośliny inwazyjne zagrażają w szczególności zapylaczom-specjalistom, które ze względu na specyficzne wymagania pokarmowe oraz cechy morfologiczne kwiatów, nie są w stanie korzystać z oferowanego przez nie pożytku.

5. Ćwiczenia terenowe w Podlaskim Ogrodzie Ziołowym w Korycinach

Skierowane do studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS oraz samorządowców. Celem zajęć będzie zwrócenie uwagi na poprawne tworzenie nasadzeń  w skali mikro i makro, wykorzystanie roślin jako surowców farmakopealnych, kosmetycznych, użytkowych. Zapoznanie Uczestników z funkcjonowaniem gospodarstwa ekologicznego, poznanie gatunków chronionych, dziko rosnących gatunków jadalnych, roślin barwierskich oraz taksonów trujących.