Rozwój naukowy kadry w roku 2013

Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii:

dr Halina Kucharczyk – adiunkt w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Temat rozprawy:

Comparative morphology of the second larval instar of the Thrips genus species (Thysanoptera: Thripidae) occurring in Poland

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Wojciech Goszczyński – Instytut Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • prof. dr hab. Dariusz Tarnawski - Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  • prof. dr hab. Wiesław Krzemiński – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie
  • prof. dr hab. Wacław Wojciechowski – Katedra Zoologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 20 lutego 2013 roku.


dr Andrzej Mazur – adiunkt w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Organizacja i zmienność genomu Rhizobium leguminosarum bv. trifolii: molekularna analiza regionów genomu istotnych dla adaptacji do endosymbiotycznego i glebowego środowiska"

Komisja Habilitacyjna w składzie:

przewodniczący komisji

prof. Grzegorz Węgrzyn – Uniwersytet Gdański

sekretarz komisji

dr hab. Barbara Zdzisńska – UMCS w Lublinie

recenzent

prof. Ewa Łojkowska – Uniwersytet Gdański

recenzent

prof. Piotr Sobiczewski – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

recenzent

prof. Teresa Jakubowicz – UMCS w Lublinie

członek komisji

dr hab. Tomasz Stępkowski – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

członek komisji

dr hab. Marek Tchórzewski – UMCS w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 20 lutego 2013 roku.


dr Jolanta Jaroszuk-Ściseł – adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Środowiskowej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Czynniki wpływające na typ oddziaływania roślina  – grzybowy endofit pomiędzy żytem (Secalecereale) i grzybami z gatunku Fusarium culmorum"

Komisja Habilitacyjna w składzie:

przewodniczący komisji

prof. Zofia Szwejkowska-Kulińska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

sekretarz komisji

dr hab. Małgorzata Cytryńska – UMCS w Lublinie

recenzent

prof. Ewa Łojkowska – Uniwersytet Gdański

recenzent

prof. Janusz Błaszkowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

recenzent

dr hab. Jerzy Wielbo – UMCS w Lublinie

członek komisji

prof. Małgorzata Jędryczka – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

członek komisji

prof. Jan Fiedurek – UMCS w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 23 września 2013 roku.


dr Adrian Wiater – adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Przemysłowej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Poznawcze i aplikacyjne badania nad grzybową mutanazą, istotne dla intensyfikacji jej wytwarzania i wykorzystania w praktyce stomatologicznej"

Komisja Habilitacyjna w składzie:

przewodniczący komisji

prof. Jerzy Długoński – Uniwersytet Łódzki

sekretarz komisji

dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka – UMCS w Lublinie

recenzent

prof. Danuta Witkowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

recenzent

prof. Włodzimierz Grajek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

recenzent

dr hab. Teresa Urbanik-Sypniewska – UMCS w Lublinie

członek komisji

prof. Jerzy Chełkowski – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

członek komisji

prof. Teresa Jakubowicz – UMCS w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 16 października 2013 roku.


Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biotechnologii:

dr Małgorzata Pleszczyńska – adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Przemysłowej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Nowa bakteryjna mutanaza: wytwarzanie, właściwości i zastosowanie w zapobieganiu próchnicy zębów"

Komisja Habilitacyjna w składzie:

przewodniczący komisji

prof. Jerzy Długoński – Uniwersytet Łódzki

sekretarz komisji

prof. dr hab. Danuta Witkowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

recenzent

prof. Tadeusz Antczak – Politechnika Łódzka

recenzent

prof. Włodzimierz Grajek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

recenzent

prof. Antoni Polanowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

członek komisji

dr hab. Józefa Chrzanowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

członek komisji

dr hab. Małgorzata Jędryczka, prof. nadzw. – Instytut Genetyki PAN w Poznaniu

Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2013 r.


Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii:

mgr Kamila Kupisz – asystent w Zakładzie Biofizyki Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Temat rozprawy:

"Wpływ chłodu i agonistów termoreceptorów na potencjał błonowy Conocephalum conicum L."

Promotor:

prof. dr hab. Kazimierz Trębacz – Instytut Biologii i Biochemii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Filek – Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie

prof. dr hab. Waldemar Karcz – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 16 stycznia 2013 roku.


mgr Sebastian Gnat – asystent w Zakładzie w Zakładzie Mikrobiologii Weterynaryjnej UP w Lublinie

Temat rozprawy:

"Molekularna taksonomia bakteryjnych symbiontów Astragalus glycyphyllos [L] (traganek szerokollistny)"

Promotor:

prof. dr hab. Wanda Małek – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Łobocka – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

prof. dr hab. Piotr Sobiczewski – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 20 listopada 2013 roku.


Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologii:

mgr Agnieszka Kuźniar – asystent w Katedrze Biochemii i Chemii Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Temat rozprawy:

"Potencjał biotechnologiczny układu endofitycznego Sphagnum sp. - metanotrofy "

Promotor:

prof. dr hab. Zofia Stępniewska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Recenzenci:

prof. dr hab. Mieczysław Błaszczyk – SGGW w Warszawie

prof. dr hab. Wanda Małek – UMCS w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 16 stycznia 2013 roku.


mgr Leszek Wawiórka – asystent w Zakładzie Biologii Molekularnej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy:

"Rybosomalne białka P Plasmodium falciparum jako potencjalny składnik szczepionki przeciwko malarii "

Promotor:

dr hab. Marek Tchórzewski prof. nadzw. – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Jacek Otlewski – Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Teresa Żołądek – IBB PAN w Warszawie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 23 września 2013 roku.


mgr Anna Pawlik – asystent w Zakładzie Biochemii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Temat rozprawy:

"Lakazy bakteryjne"

Promotor:

prof. dr hab. Jerzy Rogalski – Instytut Biologii i Biochemii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Skorupska – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

prof. dr hab. Włodzimierz Grajek – Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności UP w Poznaniu

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 16 października 2013 roku.