dr Marek Wójcik

dr Marek Wójcik - student studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 20.09.2017 r.

Dyscyplina: Nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

Zastosowanie ryzobiów do wspomagania wzrostu roślin bobowatych na glebach skażonych jonami metali ciężkich

Promotor

dr hab. Jerzy Wielbo  - Zakład Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie

Data nadania stopnia doktora: 25.09.2019 r.