dr Jagoda Adamczyk-Grochala

dr Jagoda Adamczyk-Grochala - asystent w Zakładzie Biochemii Komórki Uniwersytetu  Rzeszowskiego

Data wszczęcia: 21.12.2016 r.

 

Dyscyplina: Biotechnologia

 

 Tytuł rozprawy

Rola metylotransferazy DNMT2 w odpowiedzi na stres komórkowy oraz w regulacji starzenia komórkowego

Promotor

  • dr hab. Tomasz Ząbek - Instytut Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach

 

Promotor pomocniczy

 

  • dr hab. Anna Lewińska prof. UR - Zakład Biochemii Komórki Wydziału Biotechnologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Woźniak – Katedra i Zakład Chemii Medycznej; Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski – Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Data nadania stopnia doktora: 21.11.2018 r.

 

 

Załączniki