prof. dr hab. Wojciech Pląder

Dr hab. Wojciech Pląder prof. nadzw. złożył wniosek o przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk biologicznych.

17.02.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wszczęła postępowanie o nadanie tytułu profesora dr. hab. Wojciechowi Pląderowi prof. nadzw.

16.03.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii podjęła uchwałę o wyznaczeniu dziesięciu kandydatów na recenzentów w ww. postepowaniu o nadanie tytułu profesora.

9.05.2016 r. Centralna Komisja powołała pięciu recenzentów:

1. prof. Jan Szopa-Skórkowski - Uniwersytet Wrocławski

2. prof. Jan Sadowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3. prof. Agnieszka Sirko - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

4. prof. Elwira Śliwińska - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

5. prof. Maria Klein - Uniwersytet Roliniczy im. Hugona Kołłątaha w Krakowie

27.09.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii podjęła uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk biologicznych dr. hab. Wojciechowi Pląderowi prof. nadzw.