DOKUMENTY | HARMONOGRAM | POPRZEDNIE EDYCJE | SPONSORZY | PATRONAT | KONTAKT


XIV edycja Konkursu Biochemicznego została przeprowadzona w dwóch etapach - I  etap odbył się zdalnie 1 marca i wzięło w nim udział 135 osób z 43 szkół z całej Polski (zgłoszenie wypełniło 156 uczniów i uczennic) a II etap odbył się stacjonarnie 31 marca i był to etap finałowy. Zakwalifikowano do niego 54 osób a wzięło w nim udział 48 uczniów i uczennic z 27 szkół ponadpodstawowych. Do tegorocznej edycji Konkursu zgłosiły się osoby z 30 miast i 11 województw czyli była to naprawdę ogólnopolska edycja!

Organizatorem Konkursu Biochemicznego są pracownicy Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wspierani przez merytoryczny patronat Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Tegoroczna XIV edycja Konkursu została objęta honorowym patronatem przez Jarosława Stawiarskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, Krzysztofa Żuka - Prezydenta Miasta Lublin i przez Teresę Misiuk - Lubelską Kurator Oświaty, którzy byli fundatorami nagród dla laureatów.

Konkurs Biochemiczny jest jedynym tego rodzaju konkursem organizowanym w Polsce; umożliwia sprawdzenie wiedzy przez uczniów i nauczycieli co jest bardzo ważne szczególnie dla uczniów, którzy niedługo będą zdawali egzaminy maturalne i będą decydowali o wyborze kierunku studiów. Zgodnie z Uchwałą Senatu UMCS laureaci Konkursu Biochemicznego (1-3 miejsce) są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego na kierunki Biologia i Biotechnologia Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Tak więc bardzo zachęcamy laureatów do studiowania na UMCS w Lublinie!

Komisja oceniająca, składająca się z pracowników Katedry Biochemii i Biotechnologii UMCS, wyłoniła 7 osób, które uzyskały największą liczbę punktów. Laureatami i laureatkami XIV edycji Konkursu Biochemicznego zostali następujący uczniowie i następujące uczennice:

I miejsce        Bartłomiej Sierociuk z IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie,

II miejsce       Patrycja Powaga z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie,

III miejsce      Kacper Bącal z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie,

Wyróżnienie   Joanna Staniowska z III LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu,

Wyróżnienie   Józefina Chądzyńska z Niepublicznego I LO w Chmurze,

Wyróżnienie   Weronika Kozioł z I LO im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie,

Wyróżnienie   Mateusz Sadowski z IX LO im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie.

W czasie sprawdzania prac konkursowych uczniowie i nauczyciele mieli możliwość wysłuchania inspirującego wykładu dr. Artura Nowaka pt. „Postrzeganie nauki przez pryzmat popkultury” oraz zwiedzenia wystawy „Terra Insecta” przygotowanej przez pracowników Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody z okazji obchodów Roku Entomologii. O wystawie z ogromną pasją opowiadał wszystkim zainteresowanym mgr Wojciech Czarniawski.

W uroczystej gali wręczenia nagród wzięła udział Pani Bożena Ćwiek, która reprezentowała Marszałka Województwa Lubelskiego, Pan Mirosław Król, wicekurator z Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Pan Przemysław Gruba, który reprezentował Prezydenta Miasta Lublin. Osoby te w sposób niezwykle sympatyczny i życzliwy sprawiły, że oczekiwanie na ogłoszenie wyników upłynęło w miłej atmosferze. Przedstawiciele sponsorów wręczyli nagrody laureatom i osobom wyróżnionym, którzy otrzymali upominki i cenne nagrody książkowe. Nauczyciele, którzy przygotowali laureatów także otrzymali upominki, ufundowane przez sponsorów. Wśród nauczycieli zostały także wylosowane książki biochemiczne, które zostały ufundowane przez sponsorów. Tradycją naszego konkursu jest losowanie upominków dla szkół; w tym roku były to biochemiczne zestawy laboratoryjne, które trafiły do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie (woj. lubuskie) oraz do Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wsparli organizatorów Konkursu. Fundatorami nagród byli: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Fundacja TYGIEL, Państwowe Wydawnictwo Naukowe oraz Drukarnia Drukurs. Podziękowania kieruję również do pracowników i studentów Katedry Biochemii i Biotechnologii UMCS za organizację tegorocznej edycji Konkursu oraz do władz Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, które wspierają organizację tego wydarzenia. 

w imieniu organizatorów
Anna Jarosz-Wilkołazka 

Katedra Biochemii i Biotechnologii UMCS
Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego