DOKUMENTY | HARMONOGRAM | POPRZEDNIE EDYCJE | SPONSORZY | PATRONAT | KONTAKT


Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji Konkursu Biochemicznego, organizowanego przez nasz Wydział oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. XI edycja Konkurs odbędzie się 3 kwietnia 2020 roku w Lublinie (Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS).

Szczegółowe zasady KONKURSU zawiera Załącznik 1 – REGULAMIN KONKURSU BIOCHEMICZNEGO, natomiast dodatkowe dokumenty (ZAGADNIENIA, TEST WSTĘPNY, KARTA ZGŁOSZENIA) zostaną umieszczone na stronie lub zostaną przesłane do szkół na początku 2020 roku.

Jeżeli Państwa szkoła nie brała udziału we wcześniejszych edycjach KONKURSU a wasi uczniowie są zainteresowani udziałem w bieżącej edycji KONKURSU, prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres anna.wilkolazka@poczta.umcs.lublin.pl najpóźniej do 31 stycznia 2020, w celu przesłania testu wstępnego oraz pozostałych dokumentów.

Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowych informacji udzielą Państwu osoby odpowiedzialne za konkurs:

Jolanta Polak, Zakład Biochemii UMCS, Lubelski Oddział PTBioch

Tel. 81 537 56 65

e-mail: jpolak@umcs.lublin.pl

 

Anna Jarosz-Wilkołazka, Zakład Biochemii UMCS, Lubelski Oddział PTBioch

Tel. 81 537 50 44

e-mail: anna.wilkolazka@poczta.umcs.lublin.pl