DOKUMENTY | HARMONOGRAM | POPRZEDNIE EDYCJE | SPONSORZY | PATRONAT | KONTAKT


Już po raz piętnasty odbył się Konkurs Biochemiczny, który jest jedynym tego rodzaju konkursem ogólnopolskim organizowanym na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. Umożliwia on sprawdzenie wiedzy biochemicznej przez uczniów co jest bardzo ważne szczególnie dla tych, którzy niedługo będą zdawali egzaminy maturalne i będą decydowali o wyborze kierunku studiów. Organizatorem Konkursu Biochemicznego są pracownicy Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wspierani przez merytoryczny patronat Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Tegoroczna XV edycja Konkursu została objęta honorowym patronatem przez Jarosława Stawiarskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, Krzysztofa Żuka - Prezydenta Miasta Lublin i Tomasza Szabłowskiego - Lubelskiego Kuratora Oświaty, którzy byli fundatorami nagród dla laureatów.

Wzorem lat ubiegłych również i XV edycja Konkursu Biochemicznego została przeprowadzona w dwóch etapach. Do pierwszego etapu konkursu zgłoszonych zostało 165 uczniów z 49 szkół z całej Polski. Ostatecznie test konkursowy on-line, który odbył się 13 marca 2024 roku rozwiązało 154 uczniów z 9 województw, co sprawia, że Konkurs Biochemiczny ma zasięg ogólnopolski. Do Finału Konkursu, który odbył się 12 kwietnia 2024 roku w formie stacjonarnej, zakwalifikowało się 58 osób reprezentujących 29 szkół.

Wyniki XV edycji KONKURSU BIOCHEMICZNEGO (12 kwietnia 2024 roku)

Komisja oceniająca, na podstawie uzyskanych wyników, wyłoniła laureatów:

I miejsce                     Kacper Bącal, III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie

II miejsce                    Piotr Prymon, I LO im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu

III miejsce                  Aleksander Iskra, XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

I wyróżnienie             Krzysztof Widuch, LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

II wyróżnienie             Ignacy Rusiecki, LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

III wyróżnienie           Joanna Staniowska,LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

IV wyróżnienie           Adrianna Dajnowicz,XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

Zgodnie z Uchwałą Senatu UMCS laureaci Konkursu Biochemicznego (1-3 miejsce) są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego na kierunki Biologia i Biotechnologia Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS (Uchwała nr XXIII-26.7/15 z dnia 27 maja 2015 r.).

Laureaci i osoby wyróżnione otrzymali cenne nagrody książkowe i drobne upominki, a cztery szkoły (wybrane w ramach losowania) otrzymały biochemiczne upominki (książki, zestawy do przeprowadzania doświadczeń):

 1. Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie
 2. Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
 4. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej w Łodzi

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy a wszystkim uczestnikom dziękujemy!

XV Konkurs Biochemiczny został objęty Patronatem Honorowym:

 • Tomasza Szabłowskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty
 • Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego
 • Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin

Fundatorzy nagród:

 • Tomasz Szabłowski, Lubelski Kurator Oświaty
 • Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Fundacja TYGIEL
 • Drukarnia DRUKURS