W dzieciach drzemie ogromna ciekawość świata. Na naszym Uniwersytecie istnieje wiele akcji przybliżających najmłodszych do świata nauki. Są to Noc Biologów, Tydzień Mózgu, Noc Sów, Lubelski Festiwal Nauki oraz inne inicjatywy całej naszej społeczności akademickiej. Nie każdy może jednak dotrzeć na takie warsztaty do Lublina, więc dlatego… postanowiliśmy wyruszyć w drogę z misją krzewienia nauki!

Objazdowy Festiwal Nauki dotarł do zainteresowanych szkół podstawowych oraz centrów kultury, położonych w małych miejscowościach naszego województwa. Zespół naukowców i studentów z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS podczas wykładów, warsztatów i pokazów podzielił się swoją wiedzą, opowiedział o codziennej pracy i realizowanej tematyce badawczej i zachęcał dzieci do eksperymentowania w szkołach i w domu.

Główne cele Objazdowego Festiwalu Nauki to:

 • opracowanie zestawu doświadczeń z obszaru nauk biologicznych (prostych, możliwych do łatwego powtórzenia, bezpiecznych, zróżnicowanych w stosunku do wieku dzieci uczestniczących w warsztatach),
 • odwiedzenie z warsztatami ośrodków, których uczniowie i podopieczni nie mogą uczestniczyć w stacjonarnych warsztatach na naszym Wydziale (głównie małe szkoły podstawowe z województwa lubelskiego, wiejskie centra kultury czy też ośrodki opiekuńczo-wychowawcze),
 • wzbogacenie treści programowych realizowanych w szkołach w oparciu o doświadczonych naukowców oraz społeczność studencką Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie,
 • popularyzacja, upowszechnianie i propagowanie nauki w sposób przystępny dla dzieci i młodzieży,
 • pokazanie efektów i korzyści płynących z badań naukowych oraz przybliżenie warsztatu pracy naukowca,
 • zachęcenie naukowców do popularyzacji swoich badań naukowych.

Warsztaty wyjazdowe były prowadzone od maja do listopada 2023 roku.

W ramach projektu były realizowane następujące tematy, które zostały dopasowane do wieku dzieci i młodzieży:

Warsztaty zamknięte połączone z prezentacją

Na tropie przestępstwa
W świecie zmysłów i złudzeń
Przejdź ulicami NeuroCity
Fascynujący świat enzymów
DNA - molekularny detektyw
Kolorowy świat mikrobiologii
Wiem, co jem

Otwarte stanowiska badawcze

Niewidzialne enzymy – widzialne zmiany
Od grzybni do kłębka – wytwarzanie barwników tekstylnych przez grzyby
Pachnący świat cząstek biologicznych
Rośliny pożytkowe i jak chronić świat przed inwazją obcych
Kuchnia molekularna bez tajemnic
Z czego robi się papier?

Podczas naszych naukowych podróży po województwie lubelskim przejechaliśmy blisko 1000 kilometrów i dotarliśmy do ponad 600 dzieci w wieku od 4 do 15 lat.

Serdecznie dziękujemy

 • Ministerstwu Edukacji i Nauki za udzielone zaufanie i finansowe wsparcie Objazdowego Festiwalu Nauki,
 • dr hab. Joannie Czarneckiej, prof. UMCS, Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii za możliwość realizowania projektu, wyrażanie zgody na wszystkie nasze wyjazdy oraz za finansowe wsparcie,
 • wszystkim studentom i pracownikom Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, którzy zaangażowali się w OFN i podzielili się swoją wiedzą i pasją, a między swoimi zajęciami dydaktycznymi znaleźli czas na przygotowanie warsztatów i ich poprowadzenie,
 • osobom z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, które wspierały OFN od strony administracyjnej,
 • nauczycielom i wychowawcom, którzy zaprosili nas do szkół, przedszkoli, świetlic i domów kultury,
 • przedszkolakom oraz uczniom, którzy nie bali się samodzielnie wykonywać doświadczeń i podczas każdego wyjazdu zaskakiwali nas swoimi pytaniami,
 • kierowcom, dzięki którym podróżowaliśmy bardzo bezpiecznie, komfortowo i w miłej atmosferze.

Zachęcamy do przeczytania książki, w której zebraliśmy wspomnienia z naszych wyjazdów oraz wszystkie materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas warsztatów.

Dofinansowano ze środków 
Ministra Edukacji i Nauki 

Dofinansowanie: 81 650 zł

Całkowita wartość projektu: 91 550 zł