dr Paulina Jędrzejewska

dr Paulina Jędrzejewska - absolwentka studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 27.05.2015 r.

Dyscyplina: Biologia

Tytuł rozprawy

„Modulacja humoralnej odpowiedzi immunologicznej barciaka większego (Galleria mellonella) w przebiegu zakażenia bakteriami Bacillus thuringiensis”

Promotor

  • dr hab. Iwona Wojda - Zakład Immunobiologii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci

  • prof. dr hab. Barbara Płytycz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • prof. dr hab. Mieczysława Boguś - Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie

Data nadania stopnia doktora: 25.10.2018 r.