mgr Izabela Borkowska

mgr Izabela Borkowska - studentka studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 17.03.2021 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

Funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego oraz metaboliczne i mikrobiologiczne mechanizmy obronne w metalofitycznym i niemetalofitycznyn ekotypie Dianthus carthusianorum L. w odpowiedzi na ołów, kadm i nadmiar cynku

Promotor

dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS - Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki UMCS w Lublinie