prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska

Dr hab. Małgorzata Cytryńska prof. nadzw. złożyła wniosek o przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk biologicznych.

25.10.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wszczęła postępowanie o nadanie tytułu profesora dr hab. Małgorzacie Cytryńskiej prof. nadzw.

29.11.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii podjęła uchwałę o wyznaczeniu dziesięciu kandydatów na recenzentów w ww. postepowaniu o nadanie tytułu profesora.

8.01.2018 r. Centralna Komisja powołała pięciu recenzentów:

1. prof. Hanna Dahm - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2. prof. Andrzej Kozik - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3. prof. Zofia Piotrowska-Seget - Uniwersytet Śląski w Katowicach

4. prof. Antoni Różalski - Uniwersytet Łódzki

5. prof. Krystyna Żółtkowska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

21.03.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii podjęła uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk biologicznych dr hab. Małgorzacie Cytryńskiej prof. nadzw.

Załączniki