Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii

Kierownik:

dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil, prof. UMCS

 

Pracownicy:

prof. dr hab. Wojciech Rzeski  

dr hab. Piotr Dobrowolski, prof. UMCS

dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga, prof. UMCS

dr Monika Hułas-Stasiak

dr Michał Piskorski

mgr Justyna Kapral-Piotrowska

mgr Adrian Zając

dr Mariusz Niedźwiedź