dr Arkadiusz Czerwonka

dr Arkadiusz Czerwonka - absolwent Studiów Doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 23.09.2014 r.

Dyscyplina: Biotechnologia

Tytuł rozprawy

Ocena aktywności przeciwnowotworowej wybranych pochodnych 1,3-tiazyn w komórkowym modelu raka jelita grubego

Evaluation of anticancer activity of selected 1,3-thiazine derivatives in colon carcinoma cell culture model

Promotor

  • prof. dr hab. Wojciech Rzeski - Zakład Wirusologii i Immunologii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci

  • prof. dr hab. Joanna Matysiak - Katedra Chemii; Uniwersytet Przyrodniczy
    w Lublinie
  • prof. dr hab. n. med. Waldemar Turski - Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej; Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data nadania stopnia doktora: 23.09.2015 r.

Załączniki