Katedra Biologii Komórki

Kierownik:

prof. dr hab. Mariusz Gagoś

tel. 81 537 59 04

 

Pracownicy:

dr hab. Ewa Szczuka, prof. UMCS     

dr hab. Krystyna Winiarczyk, prof. UMCS       

dr hab. Ewa Janik     

dr hab. Dorota Tchórzewska

dr Adrianna Sławińska-Brych   

dr Marcin Domaciuk  

dr Joanna Strubińska 

mgr Kinga Lewtak