Licencjonowane zasoby cyfrowe

Ostatnia aktualizacja 21.01.2016.

Wyszukiwarka naukowa PRIMO

 równoczesne przeszukiwanie:

  • katalogu komputerowego
  • Biblioteki Cyfrowej UMCS i innych bibliotek cyfrowych
  • licencjonowanych zasobów cyfrowych zakupionych przez UMCS (elektronicznych książek i czasopism, bibliograficznych, faktograficznych
    i pełnotekstowych baz danych)
  • zasobów dostępnych w modelu Open Access.
 

źródła

pełnotekstowe

wymagają logowania  gdy korzysta się z wyszukiwarki spoza sieci UMCS

Licencjonowany zasób cyfrowy dla:

Wydziału Biologii i Biotechnologii

Academic Search Complete

multidyscyplinarna, pełno tekstowo-bibliograficzna baza dostępna w ramach serwisu EBSCO.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Agricola

pełnotekstowa baza bibliograficzna z zkresu nauk rolniczych dostępna w ramach serwisu EBSCOhost Web.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Cambridge Journals

dostęp pełnotekstowy do 264 tytułów czasopism wydawanych przez  Cambridge University Press

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

ASM

American Society for Microbiology - dostęp pełnotekstowy do następujących tytułów: Antimicrobial Agents and Chemotherapy Applied and Environmental Microbiology Clinical and Vaccine Immunology Clinical Microbiology Reviews Eukaryotic Cell Infection and Immunity Journal of Bacteriology Journal of Clinical Microbiology Journal of Virology Microbiology and Molecular Biology Reviews Molecular and Cellular Biology Minireview Collection of all Journals

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

e-czasopisma naukowe UMCS

platforma e-czasopism naukowych, wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

pb

on-line

eJournals

portal oferuje 45 periodyków i czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi w całej Polsce (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Politechnika Krakowska, Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej).

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

ibuk.pl

dostęp do 1489 książek elektronicznych w języku polskim z zakresu humanistyki, prawa, ekonomii, nauk społecznych, matematyczno-przyrodniczych i informatyki. Każdy tytuł może być czytany jednocześnie przez pięć osób, a w przypadku 28 najczęściej wykorzystywanych tytułów - przez dziesięciu użytkowników.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

IOP Science

baza zawiera czasopisma z zakresu fizyki, elektroniki, nanotechnologi, informatyki, chemii, ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych wydawane przez  OP Publishing. 

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

MasterFILE Premier

multidyscyplinarna, pełnotekstowa baza bibliograficzna dostępna w ramach serwisu EBSCOhost Web.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

NATURE

roczna prenumerata dla UMCS głównego wydania czasopisma NATURE łącznie z archiwum.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Oxford Journals

dostęp pełnotekstowy do kolekcji czasopism wydawanych przez  Oxford University Press 

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Science Direct

czasopisma elektroniczne Elsevier dostępne z serwera wydawcy. Dostęp pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej licencji akademickiej prowadzonej przez ICM.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

SCOPUS

interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i medycznych, społeczno-humanistycznych - dostęp do pełnych tekstów w ramach licencji UMCS.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

SpringerLink

Czasopisma elektroniczne SpringerLink dostępne z serwera wydawcy. Dostęp pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej licencji akademicka prowadzonej przez ICM.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Web of Science (Web of Knowledge)

Bibliograficzno-pełnotekstowa baza rejestrująca informacje o cyt owalności literatury naukowej

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Wiley Online Library

kolekcja pełnotekstowych czasopism wydawnictwa Wiley z zakresu: Science, Technology and Medicine oraz Humanities and Social Science.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

 

Taylor & Francis Online

Taylor & Francis Online - platforma czasopism elektronicznych wydawanych przez grupę wydawniczą Taylor and Francis. Dostep do e-źródeł z większości dyscyplin naukowych.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Legenda:

pb- baza pełnotekstowo-bibliograficzna

b - baza bibliograficzna

 

 

Dostęp do licencjonowanych zasobów  z komputerów domowych mają obecnie pracownicy oraz studenci UMCS, posiadający ważne konto biblioteczne.

Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło (zwykle jest to nr PESEL).

 

 

Taylor & Francis Online

Taylor & Francis Online - platforma czasopism elektronicznych wydawanych przez grupę wydawniczą Taylor and Francis. Dostep do e-źródeł z większości dyscyplin naukowych.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS