Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2023/2024 trwa od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. i obejmuje:

1. SEMESTR ZIMOWY od 1 października 2023 r. do 18 lutego 2024 r., w tym:
1) okres zajęć dydaktycznych – od 2 października do 21 grudnia 2023 r.;
2) wakacje zimowe – od 22 grudnia 2023 r. do 7 stycznia 2024 r.;
3) okres zajęć dydaktycznych – od 8 stycznia do 4 lutego 2024 r.;
4) zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna* – od 5 do 18 lutego 2024 r.
2. Przerwa międzysemestralna – od 19 do 25 lutego 2024 r.
3. SEMESTR LETNI od 26 lutego do 14 lipca 2024 r., w tym:
1) okres zajęć dydaktycznych – od 26 lutego do 27 marca 2024 r.
2) wakacje wiosenne – od 28 marca do 3 kwietnia 2024r.
3) okres zajęć dydaktycznych – od 4 kwietnia do 23 czerwca 2024 r.
4) letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną* – od 24 czerwca do 14 lipca 2024 r.
4. WAKACJE LETNIE – od 17 lipca do 30 września 2024 r. W tym okresie mogą być realizowane praktyki studenckie wynikające z programu studiów.
5. Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się do:
1) 29 lutego 2024 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej,
2) 24 września 2024 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, z wyłączeniem miesiąca sierpnia.

Szczegółowa organizacja znajduje się w załączniku.