Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne na UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oferuje szerokie możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej. Jest ona bezpłatna i dostępna bez skierowania. Więcej informacji na stronach: https://www.umcs.pl/pl/wsparcie-psychologiczne-na-umcs,8250.htm oraz https://www.umcs.pl/pl/konsultacje-psychologiczne,2442.htm


Doradztwo edukacyjne:

Grzegorz Chmielewski - Fundacja „Powiemy to”
Psycholog, logopeda, pedagog

tel. 609 918 333


Psycholog:

Pani Barbara Boroch - psycholog, doradca zawodowy konsultacje w Domu Studenckim "Babilon" pok. 9 (parter), konsultacje w dniach:

Poniedziałek 9:00-16:00, Wtorek 9:00-16:00, Środa 9:00-15:00

tel. (81) 537 50 32

e-mail: barbara.boroch@mail.umcs.pl

Pan Grzegorz Chmielewski - psycholog, logopeda, pedagog, doradca edukacyjny

tel. 510 600 866

e-mail: g.chmielewski@powiemyto.pl

Pani Magdalena Leleń - psycholog, specjalista w zakresie pracy z osobą ze spektrum autyzmu i zaburzeniami psychicznymi (udziela porad również w języku angielskim)

tel. 519 841 333,

e-mail: m.lelen@poczta.umcs.lublin.pl


Psychoterapeuta:

Marian Diadush

Psychoterapeuta, specjalista w zakresie stanów lękowych, depresji, problemów emocjonalnych (udziela porad w języku ukraińskim i rosyjskim)

tel. 695 873 930


Wsparcie psychologiczne realizowane jest w następujących jednostkach na UMCS:

Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Celem Zespołu jest zwiększenie dostępności Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej dla studentów z różnymi  rodzajami niepełnosprawności, także tych doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego. Prowadzimy porady psychologiczne oraz doradztwo i szkolenia z zakresu efektywnego uczenia się i wykorzystania czasu studiów. Każdy student może liczyć na indywidualne podejście ze strony zespołu, tak, by mógł otrzymać także wsparcie adekwatne do potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej. Misją Zespołu jest:

 • integracja osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim,
 • wyrównanie szans edukacyjnych,
 • likwidowanie barier oraz przeciwdziałanie wykluczeniu,
 • dostosowanie procesu dydaktycznego do studentów/doktorantów o różnych potrzebach wynikających ze stanu zdrowia (Formularz zgłoszeniowy – formy wsparcia)

Więcej informacji na stronie: https://www.umcs.pl/pl/zespol-ds-wsparcia-osob-z-niepelnosprawnosciami,3222.htm


Punkt wsparcia i Psychoedukacji „Sensum”

Oferta Punktu Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM skierowana jest do wszystkich studentów UMCS przeżywających kryzysy emocjonalne i potrzebujących wsparcia w rozwoju psychicznym. Oferuje profesjonalną pomoc w zakresie poradnictwa, psychoterapii i coachingu.

Więcej informacji na stronie: https://www.umcs.pl/pl/punkt-wsparcia-i-psychoedukacji-dla-studentow-sensum,9921.htm


Biuro Rozwoju Kompetencji

Biuro Rozwoju Kompetencji prowadzi działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną dla studentów, absolwentów i pracowników UMCS na rzecz ich rozwoju zawodowego i osobistego. BRK oferuje wsparcie psychologiczne osobom, które:

 • przeżywają trudności ze względu na zwiększony poziom stresu, lęku, napięcia,
 • mają problemy natury emocjonalnej,
 • mają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • poszukują wsparcia w sytuacjach kryzysowych lub po prostu chcą się rozwijać i wzmacniać poczucie własnej wartości.

Więcej informacji na stronie: https://www.umcs.pl/pl/brk.htm


Akademickie Centrum Wsparcia

Akademickie Centrum Wsparcia to organizacja studencka, zajmująca się prowadzeniem konsultacji psychologicznych. Opiera się ona na zasadach wsparcia rówieśniczego.

Do celów ACW należą:

 • propagowanie higieny psychicznej wśród studentów,
 • edukacja studentów w zakresie higieny zdrowia psychicznego,
 • udzielanie wsparcia psychicznego studentom, w obszarach m.in.: nadużywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; uzależnienie od Internetu, hazardu; zaburzenia odżywania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się i inne); zaburzenia nastroju i emocji (smutek, brak motywacji do działania, lęk, nadmierna złość, agresja i inne); przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie, ze strony partnera, ze strony innych osób,
 • udzielanie informacji o refundowanych placówkach, w których studenci mogą podjąć leczenie/terapię.

Więcej informacji na stronie: https://akademickiecentrumwsparcia.wordpress.com/


Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” jest organizacją studencką, która skupia na równych prawach studentów z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych studentów UMCS. Głównym celem Zrzeszenia jest integracja studentów niepełnosprawnych ze środowiskiem akademickim oraz ich aktywizacja i rozwój osobisty.

Więcej informacji na stronie: https://www.umcs.pl/pl/zrzeszenie-studentow-niepelnosprawnych-alter-idem-,6220.htm


Projekt Przyjazny Uniwersytet. Zdrowie Psychiczne na UMCS

Celem projektu jest zwrócenie uwagi środowiska akademickiego na problemy zdrowia psychicznego oraz zbudowanie sieci wsparcia dla studentów napotykających trudności ze zdrowiem psychicznym.

Działania projektowe dotyczą:

 • popularyzacji wiedzy na temat zdrowia psychicznego,
 • propagowania i szerzenia dobrych praktyk w zakresie psychoedukacji,
 • budowania sieci wsparcia dla studentów i społeczności akademickiej UMCS, również w czasie pandemii.

Więcej informacji na stronie: https://www.umcs.pl/pl/przyjazny-uniwersytet,8041.htm