mgr Lucjan Armata

mgr Lucjan Armata - asystent w Zakładzie Botaniki i Mykologii UMCS

Data wszczęcia: 20.05.2009 r.

Dyscyplina: Biologia

Tytuł rozprawy

Struktura gatunkowa i uwarunkowania ekologiczne flory mchów kotlin śródgórskich na przykładzie Dołów Jasielsko-Sanockich (Karpaty Zachodnie)

Promotor

prof. dr hab. Wiesław MułenkoKatedra Botaniki, Mykologii i Ekologii UMCS w Lublinie

Data zamknięcia: 18.05.2022 r.