dr Mateusz Pięt

dr Mateusz Pięt - student studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

 

Data wszczęcia: 23.05.2018 r.

Dyscyplina: Nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Kwas ursolowy i oleanolowy jako substancje ograniczające migrację komórek ludzkiego raka jelita grubego in vitro

Promotor

dr hab. Roman Paduch prof. UMCS - Zakład Wirusologii i Immunologii

Recenzenci

 

prof. dr hab. Elżbieta Kostyra
dr hab. Magdalena Wójciak-Kosior

 

 Data nadania stopnia doktora: 18.09.2019 r.