dr Ewelina Kuna

dr Ewelina Kuna - asystent  w Laboratorium Biotechnologii Molekularnej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 Data wszczęcia: 21.12.2016 r.

 Dyscyplina: nauki biologiczne

 Tytuł rozprawy

Rola nieenzymatycznych potranslacyjnych modyfikacji białek w promowaniu chromosomowej niestabilności Candida albicans

Promotor

dr hab.  Maciej Wnuk prof. UR - Zakład Genetyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

 Promotor pomocniczy

dr Leszek Potocki - Zakład Genetyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

 Recenzenci

 prof. dr hab. Andrzej Gamian z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

 Dr hab. n. med. Magdalena Górska-Ponikowska z Katedry i Zakładu Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 Data nadania stopnia doktora: 08.07.2020 r.