Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów „Bakcyl”

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów „Bakcyl”, działające przy Katedrze Genetyki i Mikrobiologii, zostało powołane w 1968 roku i po dłuższej przerwie reaktywowane w 1997 roku. Obecnie liczy kilkunastu członków. Działalność Koła koncentruje się na zagadnieniach współczesnej mikrobiologii, biologii molekularnej i biotechnologii.

Główne cele i zadania Koła:

  • pobudzanie zainteresowań naukowych wśród studentów,
  • realizacja projektów badawczych,
  • współudział w badaniach prowadzonych przez pracowników naukowych,
  • doskonalenie warsztatu laboratoryjnego,
  • pogłębianie wiedzy mikrobiologicznej,
  • integracja studentów,
  • czerpanie przyjemności z nauki.

Członkowie Koła zaangażowani są w organizację cyklicznych wydarzeń popularyzujących wiedzę biologiczną i promujących Wydział takich jak: Noc Biologów, Drzwi Otwarte UMCS czy też Lubelski Festiwal Nauki. Studenci organizują również warsztaty naukowe dla uczniów szkół podstawowych i liceów.

Zarząd Koła:
  • Prezes: Wiktoria Jędrys
  • Wiceprezes: Natalia Jaszek
  • Skarbnik: Adrian Jedlikowski
Siedziba Koła:
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
Katedra Genetyki i Mikrobiologii
ul. Akademicka 19, pok. 147 B (I piętro)
20-033 Lublin
 
Kontakt:
skn.bakcyl@umcs.pl
 
Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/036/2013