Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów „Bakcyl”

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów, działające przy Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii, zostało powołane w 1968 roku i po dłuższej przerwie reaktywowane w 1997 roku. Obecnie liczy kilkunastu członków. Opiekunami naukowymi Koła są mgr Katarzyna Zamłyńska i mgr Piotr Koper. Działalność Koła koncentruje się na zagadnieniach współczesnej mikrobiologii, biologii molekularnej i biotechnologii. Główne zadania i cele stawiane sobie przez Koło to:

-      rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie mikrobiologii,

-      realizacja projektów badawczych,

-      współudział w badaniach prowadzonych przez pracowników naukowych,

-      doskonalenie warsztatu mikrobiologicznego,

-      integracja studentów.

Członkowie Koła zaangażowani są również w organizację cyklicznych wydarzeń popularyzujących wiedzę biologiczną i promujących Wydział takich jak: Noc Biologów, Dni Otwarte UMCS, warsztaty DNA – Encyklopedia Życia czy też Lubelski Festiwal Nauki.