Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów „Bakcyl”

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów „Bakcyl”

Zarząd Koła:

 • Prezes: Wiktoria Piątek wiktoria.piatek-97@wp.pl (728491079)
 • Wiceprezes: Magdalena Męcik, magdalena.mecik1@gmail.com
 • Skarbnik: Magdalena Mirosław, magmiro525@gmail.com

Adres e-mail: skn.mikrobakcyl@gmail.com

Link do strony na Facebooku: https://www.facebook.com/SknMikrobiologowBakcylUmcs/

Opiekun Koła:

 • dr hab. Jolanta Kutkowska, prof. UMCS 5375905, jolanta.kutkowska@poczta.umcs.lublin.pl
 • mgr Anna Pastuszka 506 544 330, ak.pastuszka@poczta.umcs.lublin.pl

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów, działające przy Katedrze Genetyki i Mikrobiologii, zostało powołane w 1968 roku i po dłuższej przerwie reaktywowane w 1997 roku. Obecnie liczy kilkunastu członków. Opiekunami naukowymi Koła są dr hab. Jolanta Kutkowska i mgr Anna Pastuszka. Działalność Koła koncentruje się na zagadnieniach współczesnej mikrobiologii, biologii molekularnej i biotechnologii. Główne zadania i cele stawiane sobie przez Koło to:

 • pobudzanie zainteresowań naukowych wśród studentów,
 • realizacja projektów badawczych,
 • współudział w badaniach prowadzonych przez pracowników naukowych,
 • doskonalenie warsztatu laboratoryjnego,
 • pogłębianie wiedzy mikrobiologicznej,
 • integracja studentów,
 • czerpanie przyjemności z nauki.

Członkowie Koła zaangażowani są w organizację cyklicznych wydarzeń popularyzujących wiedzę biologiczną i promujących Wydział takich jak: Noc Biologów, Drzwi Otwarte UMCS czy też Lubelski Festiwal Nauki. Studenci organizują również warsztaty naukowe dla uczniów szkół podstawowych i liceów.