Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów „Bakcyl”

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów „Bakcyl”, działające przy Katedrze Genetyki i Mikrobiologii, zostało powołane w 1968 roku i po dłuższej przerwie reaktywowane w 1997r. Pod koniec roku 2021 SKN „Bakcyl” zostało przeniesione do Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej. Działalność Koła pozwala na poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu biologii jak również biotechnologii z szczególnym naciskiem na specjalności z dziedziny mikrobiologicznej.

Cele Koła:

  • Zapoznanie Członków Koła z technikami mikrobiologicznymi oraz zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej
  • Umożliwienie Członkom Koła zdobycia praktyki w pracy laboratoryjnej podczas prac badawczych
  • Realizacja projektów badawczych
  • Przygotowanie Członków Koła do pracy naukowej
  • Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu
  • Promocja Uniwersytetu na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim
  • Integracja Członków Koła podczas wyjazdów oraz spotkań 

Członkowie Koła cyklicznie uczestniczą w wydarzeniach popularyzujących naukę podczas: Dnia Kół, Nocy Biologów, Drzwi Otwartych UMCS, Lubelskiego Festiwalu Naukowego, EU Green Week oraz konferencji naukowych. Uczestnictwo w Kole umożliwia pracę badawczą pod czujnym okiem naszych Opiekunów. W Kole panuje przyjazna atmosfera umożliwiająca poznawanie nowych osób oraz dzielenie się swoim doświadczeniem.

Zarząd Koła:

Wiktoria Jędrys (Prezes)
Natalia Jaszek (Wiceprezes)
Adrian Jedlikowski (Skarbnik)

Siedziba Koła:
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
Katedra Genetyki i Mikrobiologii
ul. Akademicka 19, pok. 147 B (I piętro)
20-033 Lublin
 
Kontakt:
skn.bakcyl@poczta.umcs.lublin.pl

skn.mikrobakcyl@gmail.com

Facebook:

SKN Mikrobiologów "Bakcyl" UMCS | Facebook

Opiekunowie:
dr Artur Nowak
dr Kamila Wlizło
mgr Mateusz Kutyła

 

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/036/2013