Procedury i wzory dokumentów

W roku akademickim 2021/2022 egzaminy dyplomowe będą odbywały się        w formie stacjonarnej. Egzamin w formie zdalnej może mieć miejsce jedynie   w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody Dziekana. O taką zgodę występuje opiekun pracy.