dr Rafał Marciniec

dr Rafał Marciniec - absolwent studiów doktoranckich na kierunku biologia

 

Data wszczęcia: 24.10.2018 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

Mikrosporogeneza u Tinantia erecta (Jacq.) Fenzl ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału autonomicznych organelli komórkowych

Promotor

dr hab. Krystyna Winiarczyk prof. UMCS - Katedra Biologii Komórki UMCS

Recenzenci

dr hab. Maria Kościńska-Pająk – Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Irena Giełwanowska – Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 Data nadania stopnia doktora: 18.11.2020 r.