dr Katarzyna Szałapata

dr Katarzyna Szałapata - absolwentka studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 23.09.2015 r.

Dyscyplina: Biotechnologia


Tytuł rozprawy

Właściwości wybranych materiałów  biomedycznych modyfikowanych inhibitorami enzymów proteolitycznych

Promotor

dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka prof. nadzw.  - Zakład Biochemii UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy

dr Monika Osińska-Jaroszuk - Zakład Biochemii UMCS w Lublinie

 

Data nadania stopnia doktora: 20.06.2018 r.

Załączniki