Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów

Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów działa na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS przy Katedrze Fizjologii Zwierząt i Farmakologii. Powstało ono w maju 2014 roku. SKNN ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ zrzesza nie tylko studentów wydziału Biologii i Biotechnologii, ale również studentów kognitywistyki z Wydziału Filozogii i Socjologii. Zainteresowania członków koła obejmują różne aspekty funkcjonowania mózgu, zarówno fizjologiczne jak i psychologiczne.

Główne cele i zadania Koła:

  • pogłębianie wiedzy neurobiologicznej oraz rozwijanie zainteresowań neurobiologicznych członków Koła;
  • przygotowywanie członków Koła do pracy naukowej poprzez udział w realizacji projektów badawczych oraz poznawanie i doskonalenie metod badawczych stosowanych w neurobiologii;
  • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z innymi Organizacjami o podobnej tematyce;
  • promocja Koła, Wydziału i Uniwersytetu w kraju i za granicą;
  • popularyzacja wiedzy z zakresu neurobiologii;
  • integracja studentów.

Członkowie SKNN biorą udział w organizacji cyklicznych wydarzeń o charakterze popularno-naukowym, takich jak: Lubelski Festiwal Nauki, Noc Biologów, Dni Otwarte UMCS. W roku akademickim 2019/2020 SKN Neurobiologów było współorganizatorem I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "NeuroAkademia".

Na uwagę zasługuje fakt, iż udział członków Koła w Pikniku Naukowym, który został zorganizowany w ramach XI Lubelskiego Festiwalu Nauki (2014 r.), został nagrodzony wyróżnieniem w kategorii Najlepszy Debiut.

Siedziba Koła:
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii
ul. Akademicka 19, pok. 147 B (I piętro)
20-033 Lublin

Kontakt:
Facebook

Opiekun:
dr hab. Dorota Nieoczym

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/102/2014