Rozwój naukowy kadry w roku 2009

Stanowisko profesora zwyczajnego:

prof. dr hab. Wanda Małek z Zakładu Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS uzyskała mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego z dniem 1 lutego 2009 roku.

 

Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biotechnologii:

dr Anna Jarosz-Wilkołazka – adiunkt w Zakładzie Biochemii UMCS

Temat rozprawy:

"Lakaza z Cerrena unicolor jako nowoczesne narzędzie biotechnologiczne"

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Danuta Witkowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Filipiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Tomasz Twardowski – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2009 roku.

 

Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii:

dr Tomasz Stępkowski – starszy specjalista w Pracowni Biologii Molekularnej Roślin Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Temat rozprawy:

"Pochodzenie i rozprzestrzenianie się genów nodulacji w populacjach Bradyrhizobium"

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku
 • prof. dr hab. Piotr Sobiczewski – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
 • dr hab. Dariusz Bartosik – Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 9 września 2009 roku.

 

dr inż. Barbara Łotocka – adiunkt w Katedrze Biologii Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Temat rozprawy:

"Anatomia rozwojowa i ultrastruktura brodawek korzeniowych o nieograniczonym wzroście i jej specyfika u roślin z plemienia Genisteae"

Recenzenci:

 • dr hab. Cezary Mądrzak – Katedra Biochemii i Biotechnologii AR w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Bednara – Instytut Biologii UMCS
 • prof. dr hab. Maria Olszewska – Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego
 • prof. dr hab. Adam Woźny – Zakład Botaniki Ogólnej UAM w Poznaniu

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 9 grudnia 2009 roku.

 

Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii:

mgr Przemysław Grela – asystent w Zakładzie Biologii Molekularnej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy:

"Charakterystyka strukturalna kwaśnych białek większej podjednostki rybosomalnej"

Promotor:

dr hab. Marek Tchórzewski – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Jan Barciszewski – Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

dr hab. Edward Darżynkiewicz – Uniwersytet Warszawski

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 18 listopada 2009 roku.

 

mgr Aleksandra Seta – słuchaczka Studiów Doktoranckich w Zakładzie Anatomii i Cytologii Roślin Instytutu Biologii

Temat rozprawy:

"Lokalizacja lipoksygenazy w komórkach rozwijającego się zalążka Larix kaempferi (Lamb.) Carr."

Promotor:

dr hab. Ewa Szczuka prof. nadzw. – Instytut Biologii UMCS

Recenzenci:

dr hab. Rafał Mól – UAM w Poznaniu

prof. dr hab. Elżbieta Weryszko–Chmielewska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 15 grudnia 2009 roku.

 

mgr Ewa Janik – asystent w Zakładzie Fizjologii Roślin Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

"Wpływ metali ciężkich na molekularne mechanizmy fotoprotekcyjne u roślin Secale cereale"

Promotor:

dr hab. Waldemar Maksymiec – Instytut Biologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Elżbieta Romanowska – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 15 grudnia 2009 roku.

 

mgr Anna Olszewska – studentka Studiów Doktoranckich w Zakładzie Biochemii UMCS

Temat rozprawy:

"Wykorzystanie grzybów do dekoloryzacji barwników stosowanych w przemyśle włókienniczym"

Promotor:

prof. dr hab. Elżbieta Dernałowicz–Malarczyk – Zakład Biochemii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Korneliusz Miksch – Politechnika Śląska

prof. dr hab. Marianna Turkiewicz – Politechnika Łódzka

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 28 stycznia 2009 roku.

 

mgr Anna Rysiak – studentka Studiów Doktoranckich w Zakładzie Geobotaniki Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

"Flora roślin naczyniowych Lublina i jej antropogeniczne przemiany"

Promotor:

prof. dr hab. Florian Święs – Instytut Biologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Marian Wesołowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Zygmunt Wnuk – Uniwersytet Rzeszowski

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 18 marca 2009 roku.

 

mgr Monika Słupecka – asystent w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie

Temat rozprawy:

"Rola egzogennej leptyny i greliny w procesie przebudowy nabłonka błony śluzowej jelita cienkiego u nowo narodzonych prosiąt"

Promotor:

prof. dr hab. Stefan G. Pierzynowski – Department of Cell and Organism Biology, Lund University

Recenzenci:

prof. dr hab. Antoni Gawron – Instytut Biologii UMCS

prof. dr hab. Paweł Sysa – SGGW w Warszawie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 10 czerwca 2009 roku.

 

mgr Piotr Dobrowolski – asystent w Zakładzie Anatomii Porównawczej i Antropologii Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy:

"Preparat włókna ziemniaczanego – Povex a oddziaływanie akrylamidu na jelito cienkie"

Promotor:

prof. dr hab. Antoni Gawron – Instytut Biologii UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Regina Cybulska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Danuta Kruszewska – Department of Cell and Organism Biology, Lund University

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 10 czerwca 2009 roku.