dr hab. Piotr Sugier

Dr Piotr Sugier złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Piotr Sugier wskazał Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

29.05.2014 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

23.06.2014 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

01.09.2014 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Józef Szmeja – Uniwersytet Gdański
sekretarz komisji dr hab. Krystyna Winiarczyk – UMCS w Lublinie
recenzent prof. Stanisław Kłosowski – Uniwersytet Warszawski
recenzent prof. Czesław Hołdyński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
recenzent prof. Wiesław Mułenko – UMCS w Lublinie
członek komisji dr hab. Piotr Szkudlarz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
członek komisji prof. Bernard Staniec – UMCS w Lublinie

 

14.11.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej (wideokonferencja).

10.12.2014 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr. Piotrowi Sugierowi.