dr Justyna Kapral-Piotrowska

dr Justyna Kapral-Piotrowska - asystent w Katedrze Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii

Data wszczęcia: 20.06.2018 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

Interakcje pochodnej kwercetyny – lenzozydu Aβ z błonami i ich korelacje z biologicznymi efektami na komórki

Promotor

dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga prof. UMCS - Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii UMCS

Recenzenci:

dr hab. Justyna Widomska prof. UM z Katedry i Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

dr hab. Agata Wawrzyniak prof. UR z Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Data nadania stopnia doktora: 17.02.2021 r.