Formularz zgłoszeniowy

.

Biologiczne Last Minute 2019

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora, tj. Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, w celu organizacji „Biologicznego Last Minute”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji dotyczących tego wydarzenia drogą elektroniczną na podany w formularzu adres poczty elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgłoszenie nie może zostać przyjęte. Wszystkie miejsca są już zajęte.