Informacje dodatkowe

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.umcs.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Serwis ma dokumenty PDF, które powstały na podstawie niewłaściwie przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów. Będziemy to poprawiać w przyszłości, mając na uwadze poprawne przygotowanie pliku źródłowego. Jeżeli potrzebujesz dostępu do dokumentu, który nie jest dostosowany, skontaktuj się z nami. Informujemy dodatkowo, że nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać przy użyciu narzędzia OCR (optycznego rozpoznawania znaków).
 • Niektóre (zwłaszcza archiwalne) filmy oraz materiały audio nie mają transkrypcji lub/i audiodeskrypcji.
 • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu (wynika to często z reguł Systemu Identyfikacji Wizualnej uczelni).
 • Strona może zawierać elementy graficzne, które nie mają dopasowanego tekstu alternatywnego. Pomimo dokładanych starań - ze względu na dużą liczbę stron oraz redaktorów (rozproszony system zarządzania treścią na UMCS) - mogą występować obrazki bez dopasowanej alternatywy tekstowej.

Data sporządzenia deklaracji

Data sporządzenia deklaracji: 2020-10-19.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Sekcji ds. Systemów Centralnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, z której korzysta użytkownik.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoby, do których możesz zgłosić niedostępną treść zamieszczoną w serwisie umcs.pl:

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko;
 • swoje dane kontaktowe (np. e-mail);
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść; 
 • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa zgłoszeń związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W odpowiedzi podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Budynki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mają także stosowne oznaczenia informujące, w jakim miejscu znajduje się dana osoba. Informacje te są zgodne z obowiązującym na uczelni Systemem Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej.

Jednostki UMCS

Mapa serwisu

Dostępność budynków

Aplikacje mobilne

Prowadzimy trzy aplikacje mobilne:

Informacje dodatkowe

Dostępność tłumacza języka migowego:

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, zgłoś się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strony podmiotowa UMCS ma następujące ułatwienia:
 • trzy wersje z podwyższonym kontrastem (1. czarne tło i żółte litery; 2. czarne tło i białe litery; 3. żółte tło i czarne litery)
 • narzędzie powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
Zgodność ze standardami:

Witryna spełnia szereg zaleceń drugiego i trzeciego stopnia, określanych przez WCAG 2.1.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych:

Strony witryny można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak tablety, smartfony itp.

Przystosowanie do druku:

Strony witryny w pełni zoptymalizowane są na potrzeby druku, serwis dodatkowo ma wydzielony przycisk służący do druku.

Oprogramowanie związane z dostępnością:

NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL

JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)

Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.

Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.