dr Maciej Frant

dr Maciej Frant - absolwent Studiów Doktoranckich kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 27.05.2015 r.

Dyscyplina: Biotechnologia

Tytuł rozprawy

Ocena aktywności wybranych porfiryn w stosunku do ludzkich komórek raka jelita grubego w badaniach in vitro

Promotor

  • dr hab. Roman Paduch - Zakład Wirusologii i Immunologii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci

  • prof. dr hab. Piotr Trzonkowski - Katedra Immunologii; Gdański Uniwersytet Medyczny
  • prof. dr hab. Piotr Pożarowski - Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej; Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data nadania stopnia doktora: 27.09.2016 r.