Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody

Kierownik:

prof. dr hab. Bernard Staniec

 

Pracownicy:   

dr hab. Paweł Buczyński, prof. UMCS

dr hab. Rafał Gosik, prof. UMCS

dr hab. Maria Grochowska, prof. UMCS 

dr hab. Halina Kucharczyk, prof. UMCS 

dr hab. Marek Kucharczyk, prof. UMCS

dr hab. Marcin Polak, prof. UMCS

dr hab. Ewa Pietrykowska-Tudruj 

dr hab. Jarosław Wiącek

dr Rafał Krawczyk 

dr Grzegorz Karol Wagner