Zebrania naukowe

ROK 2017 (pierwsze półrocze)
Wszystkie spotkania Spotkania Lubelskiego Oddziału PTM mają miejsce w sali 151B Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, ul. Akademicka 19

 9 stycznia 2017
dr hab. Alina Olender
(Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej UM w Lublinie)
Oportunistyczne Corynebacterium - problemy diagnostyki zakażeń

17 stycznia 2017
prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
(Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego)
Izotiocyjaniany jako związki antybakteryjne: molekularne mechanizmy
hamowania wzrostu komórek bakterii oraz kontroli ekspresji
genów kodujących enterotoksyny

9 luty 2017
prof. dr hab. Przemysław Tylżanowski
(Katolicki Uniwersytet w Leuven w Belgii i Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
What the Hox is going on – chicken in biomedical research

30 marca 2017
dr Agnieszka Kaczmarczyk
(Katedra Genetyki i Biosystematyki, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański)
Wpływ flory bakteryjnej na biologię owadów: symbioza czy pasożytnictwo?

 31 marca 2017
dr hab. Anna Niedźwiecka
(Środowiskowe Laboratorium Fizyki Biologicznej, Instytut Fizyki PAN w Warszawie)
Oddziaływania białko-ligand i białko-białko w procesach regulacji ekspresji genów

6 kwietnia 2017
dr Waldemar Kazimierczak
(Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN, KUL)
Niebezpieczne związki? Symbioza entomopatogenicznych nicieni
i bakterii z rodzajów Photorhabdus i Xenorhabdus


7 czerwca 2017
dr hab. Magdalena Jaszek
(Zakład Biochemii, UMCS w Lublinie)
Grzyby białej zgnilizny drewna jako potencjalne narzędzie biomedyczne